CLASSPLANNER
TWÓJ MENADŻER PLANÓW ZAJĘĆ

O APLIKACJI

Twój Menadżer Planów Zajęć to aplikacja pozwalająca na tworzenie, zarządzanie i przeglądanie planów zajęć. Każdy rodzaj użytkownika, to jest administrator, prowadzący zajęcia i ich uczestnik ma do dyspozycji szereg narzędzi pozwalających mu w kompleksowy sposób zarządzać własnymi treściami.

Wyświetlanie planów dla grup, sal, prowadzących, możliwość wprowadzania zastępstw, zmian sal, dat, godzin, system powiadomień, to i wiele więcej może stać się Twoją pomocą w planowaniu każdego Twojego dnia!